Kinesisk Hälsovård 

 

Yang Chungui är fjärde generationens läkare och har närmare 30 års erfarenhet av TCM -Traditional Chinese Medicine och Akupunktur.

Välkommen att boka tid för en konsultation!

Tel: 08- 664 74 99

akupunkturyang@gmail.com

Öppettider

måndag - fredag 10.00 - 18.00

Nyheter

Utbildningar

2015-09-01

Vi erbjuder följande kurser:

Kinesisk akupunktur

Yigong (Qigong)

Tekurs

Fertilitet och akupunktur. Patientfall berättelser

2014-06-24
 Välkommen! 
 
Vi behandlar en rad olika medicinska besvär.
Stress, depressioner, utbrändhet, psykiska besvär-ångest, smärttillstånd i leder och muskler, barnlöshet, PMS m.m.
 
Inom kinesisk medicin har man en holistisk syn, dvs en helhetssyn, på människan. Uttryck som Yin & Yang beskriver två sidor av människan, ljus och mörker, positivt och negativt, kvinnligt och manligt. TCM-behandlingen syftar till att återställa balansen i kroppen så att kroppen själv kan läka det sjukdomstillstånd som uppstått.
 
Diagnostisering enligt TCM-metoden skiljer sig något från det man kan vara van vid hos sin vanliga, västerländska,  läkare. Vi tar pulsen på en eller båda armarna. TCM-läkare kan känna 6 olika pulser på detta sätt. Pulsarna avslöjar bland annat leverns och njurarnas tillstånd.