top of page

Välkommen!

 

Vi behandlar en rad olika medicinska besvär.

Stress, depressioner, utbrändhet, psykiska besvär-ångest, smärttillstånd i leder och muskler, barnlöshet, PMS m.m.

 

Inom kinesisk medicin har man en holistisk syn, dvs en helhetssyn, på människan.

Uttryck som Yin & Yang beskriver två sidor av människan, ljus och mörker, positivt och negativt, kvinnligt och manligt. TCM(Traditional Chinese Medicine)-behandlingen syftar till att återställa balansen i kroppen så att kroppen själv kan läka det sjukdomstillstånd som uppstått.

 

Diagnostisering enligt TCM-metoden skiljer sig något från det man kan vara van vid hos sin vanliga västerländska läkare. Vi tar pulsen på en eller båda armarna. TCM-läkare kan känna 6 olika pulser på detta sätt. Pulsarna avslöjar bland annat leverns och njurarnas tillstånd.

 

Dr Yang Chungui är fjärde generationens läkare och har över 35 års erfarenhet av TCM (Traditional Chinese Medicine) och Akupunktur, varav över 20 år i Sverige.

 

Dr Yang Chungui har 7 års utbildning, varav 5 års läkarutbildning och 2 års specialistutbildning, samt är legitimerad TCM-doktor vid WFAS (The World Federation of Acupuncture-Moxibustion Societies).

 

På sin klinik i Hjorthagen erbjuder Dr Yang Chungui olika TCM-behandlingar mot en rad olika symptom.

Han även håller utbildningar i Akupunktur och Yigong.

 

Vi rekommenderar alltid att börja med en konsultation vid första besöket för att fastställa kroppens tillstånd före behandlingen.

.........................................

Dr Yang / Kinesisk Hälsovård har samarbete med rad olika organisationer bl. WFAS (World Federation of Acupuncture-Moxibustion Societies), ASAS (Acupuncture Science Association Sweden/Svenska Akupunkturvetenskapliga Föreningen), och WFCMS (World Federation of Chinese Medicines Societies).

 

Dr Yang är även engagerad på följande;

  • ASAS (Acupuncture Science Association Sweden) / Ordförande

  • WFCMS (World Federation of Chinese Medicines Societies)
    / Nordisk liaison kontor

  • Committee of International Level Test for Acupuncture-Moxibustion Practitioners / Examinator

  • Yi Gong instruktör

  • WFAS / Executive Committee member

  • WFCMS / Executive member

  • Chinese Medicine Association / Vice-ordförande för International Micro-Invasive Acupuncture Alliance

  • Yang’s Acupucture-Moxibustion and Chinese Medicine Research Institute, Sweden / Dekanus

Yang_YiGong_logo_small2.png
bottom of page